България е била основана през 5 век, след което е продължила да се разширява


The Bulgarian Empire was founded in the 5th century and continued to expand -
това учат историците в Ню ЙоркЗа който не знае английски ще дадем точния превод на горното, който гласи: "Българската империя е била основана през 5 век, след което е продължила да се разширява."  Точно това изучават историците в Ню Йорк, които си плащат за да ги образоват с материала, който може да видите на сайта им тук. Това е сериозен университет със сериозна програма по история, което може да се види от цялата им програма тук

Ето и пълните два цитата от лекцията, която се преподава на студентите в Ню Йорк:
  1.The Bulgarian Empire was founded in the 5th century and continued to expand and clash with the Byzantine Empire for centuries.
  2.The Byzantine-Bulgarian Wars were a series of conflicts fought between the Byzantines and Bulgarians, which began when the Bulgars first settled in the Balkan peninsula in the 5th century, and intensified with the expansion of the Bulgarian Empire to the southwest after 680CE.

Защо ни наричат империя ли? За този период понятието "империя" при западните историци е едно и също с понятието "държава" при нашите. Тогавашните държави са нямали много общо с днешните - не е било необходимо да бъдат признати от ООН и от когото и да било писмено, нямали са постоянни ясни граници, много от днешните държавни структури и т.н. Трябвало е да имат все пак някакъв владетел, войска, значима численост и мощ. Имали ли са българите в края на 5-ти век това? Очевидно да, след като са успели да победят мощната византийска армия при река Цурта още през 499г. и няколко източника, като Пеячевич, Павел Дякон и Паисий ни посочват дори имената на трима български владетеля по това време - Бузан, Вулгаро и Драгго. Нашите историци са приели 681г. за основаване на Българската държава, като още ни натякват постоянно ролята на някакъв договор, само за да угаждат все още на любимата си за повечето от тях Русия, с цената на изрязване на цели два века от българската история. Къде по света, за признаване на дадена държава, дори и днес се изисква наличието на подобни договори? Никъде.

Нека добавим, че същото го пише и в английската версия на Уикипедия, за да не си помисли някой, че по-горе става въпрос за печатна грешка. Виж тук. The Byzantine–Bulgarian wars were a series of conflicts fought between the Byzantines and Bulgarians which began when the Bulgars first settled in the Balkan peninsula in the 5th century, and intensified with the expansion of the Bulgarian Empire to the southwest after 680AD.

Към горните два източника, където се твърдят подобни "небивалици" може да прибавим и конкретни имена, като това на историка Brian Croke от Сидни, Австралия, един от най-изтъкнатите професори в света по летописите на Комес Марцелин. Друг професор от Мичиган, T.E.Gregory, изучаващ подробно Византия, пише в книгата си A History of Byzantium. Wiley-Blackwell, 2010. Pg 169.: "It is now generally agreed that the people who lived in the Balkans after the Slavic "invasions" were probably for the most part the same as those who had lived there earlier, although the creation of new political groups and arrival of small immigrants caused people to look at themselves as distinct from their neighbors, including the Byzantines". Накратко, западните историци вече са постигнали съгласие по въпроса, че "славянско", "прабългарско" и всякакви други масови варварски "нашествия" на Балканите са извършени просто от местните хора живели на Балканите и преди това. Въпросът е колко още трябва да чакаме, това да влезе и в българските учебници.

Още ли вярвате на очите си? Имате сериозно основание да не вярвате, ако сте учили история в България, как българите дошли като група на коне два века по-късно, някъде от степите на Украйна, а тук ги чакали вече някакво море от славяни. И никой до ден днешен не може да посочи нито един неоспорим археологически артефакт или писмен източник в потвърждението на съществуването и на един славянин по нашите земи, нито на вълшебната конница идваща някъде от украинските степи през 680г. Докато за многолюдно население на обширни територии по земите ни, наричано БЪЛГАРИ и за победите му над византийската армия имаме. Най-надеждното може би от тях ни е оставено от Комес Марцелин, който е живял тогава и написал ясно за 499г:
"Арист, началник на войската в Илирик, се отправил с петнадесет хиляди (15 000) войници и с петстотин и двайсет (520) коли, натоварени с необходимото за воюване оръжие срещу Българите, които опустошавали Тракия. Сражението се завързало край река Цурта, където загинали повече от четири хиляди (4000) наши войници, било в бягство, било като се хвърляли от високия речен бряг. Така там погинала илирийската военна мощ и били убити военачалниците Никострат, Инокентий, Танк и Аквилин"

Препис на този летопис от 6-ти век се пази в библиотеката в Оксфорд, така че няма как някой да си е измислил в него думата БЪЛГАРИ след 681г. или да е фалшифицирал нещо. В този сайт ще изброим и други доказателства, които показват че българите не са дошли през 681г. от земите на Фанагория, не са дошли и през 6-ти век от далечния североизток, под името славяни, а са си били тук и на северозапад до Панония, някъде след смъртта на Атила през 453г. Те изобщо не са били малко, а са водили масови войни още от 499г. с византийския император Анастасий и през 504г с остроготите в Панония. Тук няма да ви занимаваме с конспирации как сме били най-древния и велик народ, простирал се от днешен Китай до Ирландия. Просто ще обясним защо западните историци не могат вече да приказват невероятни измислици, разпространяващи се у нас под името "Официална история" на България за основаването на България.

Някой ще попита как е възможно западните историци да знаят повече от нашите за България? Просто и те, изучават задълбочено летописите от Римската империя, които са единствените за историята на България от онова време. При това, те нямат проблем да разкажат до какъв извод са стигнали, без да се боят за работата си, дали ще се харесат на Русия, на определени политици и т.н.

Както българите са били 5 века под властта на Османската империя и преди това 167г. по властта на Византийската империя (1018-1185г.), така те са били още по-преди 400г. и под властта на Римската империя, с тази разлика, че след смъртта на Атила през 453г. и разпада на Западната римска империя през 476г. те приемат и името БЪЛГАРИ. Чуждата власт е идвала и си е заминавала, но етническия състав на местното население си е оставал почти един и същ.


Може да изберете от лявото меню група от доказателства в подкрепа на казаното по-горе, като групирането е в три групи - за прабългари, славяни и траки. От менюто може да изтеглите и изданието на ЛИБИ том 1 от 1958г. в напълно електронен вид и да си го попрочетете в оригинал, вместо да четете най-невероятните преразкази на български и съветски историци от близкото минало. С тях вероятно може да се запълни цяла влакова композиция с книги, базирани на приказки и измислици от Теофан и Йорданес и прибавено към тях какво ли не, в зависимост от политическата обстановка.