България е била основана през 5 век, след което е продължила да се разширява


Eлектронно издание на ГИБИ том 2 от 1958г.Това е електронна версия на ГИБИ, том 2, от 1958 година, в смисъл че страниците не са просто сканирани, а е извършено и OCR разпознаване, но без гръцкия текст от лявата страна на печатното издание! За момента нямаме сили и подкрепа да включим и гръцкия текст, а и при него грешките при OCR разпознаване са повече отколкото при българския текст. Въпреки това и върху това електронно издание е положен доста труд за ръчно форматиране, редактиране, добавяния и поправки. По този начин текстът може да се чете и разглежда много по-лесно, както и да се търси в него, да се копира текст от него и т.н. Страниците са едно към едно с печатното издание така, че като знаем страницата винаги може да го отворим и да намерим лесно и гръцкия текст.

В момента версията на този файл е “v1.0” , което може да се види в името на файла. С изчистване на все повече грешки и добавки тук ще бъдат качвани по-нови версии. При желание, може да помогнете за редактирането, като в сайта тук, в „Контакти“ има форма за обратна връзка и може да ни изпращате и списък от печатни грешки, като отбелязвате за всяка грешка страницата, сгрешения и правилния текст. Може да ни изпращате и всякакви предложения за подобрения - електронната версия на ГИБИ 2 дава възможност в края на файла да се правят постоянно нови добавки, без да се компрометира автентичността на изданието от 1958г. Имаме нужда и от помощ за популяризиране и при желание може да поставяте връзки към тази страница във форуми, фейсбук групи или сайтове със списъци на историческа литература, до които имате достъп. Не можем при толкова доброволен труд да платим и 1000лв. за да станем видими за хората, които биха желали да ползват изданието и като книга, учебник или справочник.


Download "GIBI_II-1958-BULG-v1.0.pdf"  - 4,515KBКорица на книгата