България е била основана през 5 век, след което е продължила да се разширява


Прабългарите в периода 5-7ми векПрабългарите или древните българи от 5-7ми век никога не са живели на североизток, около Фанагория, а са живели още тогава по днешните ни земи и на северозапад до Панония, като още тогава са си се наричали с името "БЪЛГАРИ". Първият надежден летопис, където се споменава името БЪЛГАРИ е на Йоан Антиохийски за събития през 480г., като след това името започва да се среща твърде често, чак до Аспарух през 681г. Това което сме учили в училище за някакъв Кубрат с петима сина, живял около Фанагория в Стара Велика България се базира на една приказка, разказана ни от Теофан Изповедник, повече от един век след 681г и три века след битката при р.Цурта от 499г. Теофан не е бил изобщо надежден летописец, какъвто се опитват да го изкарат панславистите. За поне някаква доза истина в приказката му, в днешно време не се намират каквито и да е археологически доказателства. Говори се за някакъв открит "гроб на Кубрат", но с новите технологии за датиране се доказа, че в този "гроб" има съдове и от 8-ми век и това не е никакъв "гроб на Кубрат", а най-обикновено хазарско съкровище заровено на брега на река, на 580км от Фанагория.

Българите по това време са били наричани и склави, готи, гети, хуни, скити, варвари и какво ли не, но самите те са избрали да се наричат българи.

Какво се е случило през 453г, за да посочим тази година още в заглавието на сайта? Тогава, през март 453г в днешна Унгария е умрял Атила. През 476г. пък е падането на Западната Римска империя. Някъде в този смутен период, по неизвестни ни причини много хора започват да се наричат БЪЛГАРИ. Не знаем дали думата се е появила точно тогава или по-рано, но тогава тя започва да става популярна. Защо ли много от хората са пожелали да се българизират, след живота си в развитата Римска империя? Най-вероятно заради свободата си, заради местата по които са се раждали от векове и заради общия си език и култура. Прадедите ни не са оставили наука, като тази на Архимед и Питагор, тъй като по това време те са се борили за свободата си. Най-вероятно те са се присъединили към войските на Атила, за да могат да извоюват освобождението си и след неговата смърт са знаели как да побеждават със самочувствие дори държава като Византия, от която след битката при р.Цурта през 499г. са започнали да откъсват все повече и повече земи.

Забележете, че тук възникват два основни въпроса - дали българите притежават днешните си земи още от края на 5-ти век и дали българите са старо местно население, известно преди като траки. Положителния отговор на първия въпрос не води автоматично до положителен отговор и на втория, който е в основата на тъй наречената "автохонна теория" за произхода на българите, чиито основи е поставил у нас преди век д-р Ганчо Ценов. Разглеждането логически на запазените летописи ни дава еднозначен отговор на първия въпрос - българите са живели тук и на северозапад до днешна Унгария още след смъртта на Атила, а твърденията за заселване на славяни у нас през 6-ти век и на конница от Фанагория през 681г. са неоспоримо измислици. Летописите ни дават сериозно основание да считаме също, че и повечето хора, които са приели името българи след смъртта на Атила са били тукашно местно население, отпреди завладяване на днешните български земи от Римската империя. Какъв е обаче процентът на това местно население, което се е българизирало, е невъзможно да се определи точно и трябва да се изчакат изводите от нови надеждни и масови ДНК изследвания.


Ето по-долу разгледани по-подробно и няколко подвъпроса:

   1. Приказката за Кубрат
   2. Латински летописи от 5-7ми век за българите
   3. Царете на България след 499г.
   4. Точният текст на приказката за Кубрат при Теофан и при Никифор
   5. Волжка България
   6. Къде се е намирала България в периода 499-681г.?