България е била основана през 5 век, след което е продължила да се разширява


Защо твърдим, че между 551г и 681г славяните у нас са българи?Тук ще допълним само, това твърдение с още факти, разгледани по-детайлно.

Панславистите много обичат да ни цитират "Деянията на Димитрий Солунски" (ГИБИ 3, стр.87)., един сбор от легенди за чудесата и твърде ненадежден първоизточник за изводи, защото според увода в ГИБИ "те ни дават най-обилни данни за славянските нападения над Солун" (стр.87). Наистина думата славяни се повтаря десетки пъти в този текст и особено след като скриеш, че вляво думата на гръцки е "склави" може да обработиш успешно всеки детски мозък, че е славянин и да го запомни за цял живот. На пръв поглед това е съвсем безобидно, но точно така се формира и всеки еничар, като му се втълпят всякакви лъжи против собствения му род като дете. Лесно може да посочиш на дете майка му и да кажеш "Това не ти е майка, тази жена е лоша, добрата ти майка е тази". Така без войни, а само с исторически лъжи, са се формирали цели империи, като са упражнявали власт и над други държави.

В тези "Деяния" се говори и за Кувер, който само хора като Златарски, могат да определят за един от синовете на героя от приказката на Теофан - Кубрат, а именно Котраг. Това било възможно, понеже през вековете, всяка буква можела да премине в друга. Първата буква обаче си останала "К" и това показвало еднозначно връзката. Това може и да е възможно, но как само един Котраг е могъл да основе и Волжска България, завел е българите в Панония, пък и основал държава България в Македония? Явно е повел повече българи от брат си Аспарух, който е взел само толкова, колкото да победи най-силната войска в света на Константин Погонат, тъй като българите в Панония са се оказали изведнъж твърде много, пък и в Македония също. И как ги е завел, като те са били там два века преди него? А как е заселил и волжските българи изобщо не знаем, тъй като за тази територия, първата написана дума в света е останала от 922г. от Ибн Фадлан. Днес, дори и най-запалените подръжници на приказката на Теофан за Кубрат, се отказват да спорят, че въпросния Кувер е едно и също лице с Котраг. Други пък приемат, че Кувер е самия Кубрат, който не става ясно какво е правел по едно и също време и в Македония и във Фанагория. Датата на събитията е трудно да се установи, твърди се, че е около 635г., но с точност до дестилетия. При легенди и чудеса никой не се сеща да напише точната дата, независимо, че зад "Деянията" се предполага, че стоят няколко автора. Но от такива неточни дати, хора като Златарски най-обичат да пишат история, тъй като това им дава свобода на мисълта.

При по-внимателен прочит на "Деянията" се вижда ясно обаче, как българи и славяни, по това време и по нашите земи, са били считани за едни и същи хора. Ето и изреченията, които издават това:

- В ГИБИ 3, още на стр.158, бел 1 е отбелязано, че в cod Mnz. подзаглавието е „За междуособната война, тайно замислена срещу нашия град от българите Мавър и Кувер". Значи, цялото описание е за хора от един етнос, водещи братска междуособна война, наричани и славяни и българи, като в самия Солун е имало разбира се и ромеи.
- "Един от неговите първенци, ... знаел нашия език, както и езика на римляните, на славяните и на българите" (ГИБИ 3, стр.159). Явно става дума за човек, знаещ гръцки, латински и само още един език - български.
- "И след това той щял да превземе града по този начин, именно чрез междуособна война." (ГИБИ 3, стр.161).
- "Ето защо прочее страшно замисленият и подготвен заговор за междуособна война бе изоставен след това от Мавър и хората му. (ГИБИ 3, стр.164).

Очевидно, панславистите освен, че "забравят" да ни кажат, че в оригинала думата е "склави", а не славяни, "забравят" да ни обяснят и че зад въпросните славяни стоят българи. Тук не твърдим, че всички "склави" са българи. Нека другите славянски държави определят сами кои са били наричани склави при тях. Това го твърдим само за нашите земи, на юг от Дунава и в случая около Солун.

Очевидно, че преди въпросния Кувер, който и да е той, Солун е бил двуезичен град и в него се говорело на гръцки и български. Безбройните твърдения на "специалисти", взиращи се в думи като в чаша с утайка от кафе, как една дума била славянска, а друга българаска, не почиват на никаква реална логика и са най-обикновена човешка глупост. Може да не ви се вярва, но има панслависти, които твърдят, че в Солун половината град са започнали да говорят на виртуалния славянски език, само защото славяните ги атакували много често, дори и без да са превзели града. А как пък те после са го предали на българите, съвсем не обясняват. От горните цитати обаче се вижда, че в Солун преди Кувер, си се е говорел български, т.е.някакъв тракийски диалект от векове, и се е говорил още векове, та чак до Кирил и Методий. Ще прочетете и глупости, че двамата братя научили български на пазара или от майка им (която била българка, само защото трябва да е имало някой около тях да ги научи на български), но от горното вече знаете как е било.