България е била основана през 5 век, след което е продължила да се разширява


Как се е наричал езика на Кирил и МетодийВече ни е добре известно, че думата "славяни" е измислена едва през 1601г от Мавро Орбини, при което изниква въпрос как са наричали точно Кирил и Методий езика си.

Думата "славянски език" е въведена за пръв път от Josef Dobrovsky във Виена през 1822г., като това и до ден днешен е признато в САЩ и Англия като синоним на "български език", но не и в България и Русия.

Всъщност близостта на българския и руския език не доказват никаква биологична и братска връзка между двата народа. Историческите факти показват, че двата езика са се сближили първо когато Русия с Православието е приела да говори в църквите си на български. От църквите както обяснява академик Лихачов езикът е отишъл и на полето, а в Москва до края на 17-ти век се е считало за образованост и висок статус да се говори на български. След 1878г и 1944г по известни причини имаме навлизане пък на куп руски думи в българския.

Може би ние кръвно сме дори по-близо до унгарците, където много отдавна са живеели панонските българи, а цар Крум е владеел Пеща и е граничел на Дунава с франките. Според Михаил Псел (1018-1078), византийски монах и философ от Константинопол [Michel Psellos, Chronographie, t.II, 39.-стр.80], унгарците са мизи, а печенегите са гети. Това означава, че днешната унгарска нация е съставена от българи (хуногури = тракийски мизи) и маджари, и че печенегите са антични българи.

Просто няма какво да търсим в древната си историята нито с измислените славяни, нито с измислените прабългари на североизток, а по-скоро където сме сега и на северозапад. Ние сме просто траки.

Та връщайки се на въпроса как са наричали Кирил и Методий езика си, знаейки, че няма как да са го наричали "славянски", откриваме, че са го наричали в оригинал освен български и "словенски", сиреч „език предаващ словото Божие"

Това обаче няма нищо общо с думата "славяни", а още по-малко с думата "склави", "склавини" и всякакви подобни, за които всякакви панславинисти, руски и съветски историци твърдят, че били синоними, без да се чувстват длъжни да ни обяснят защо. Просто не им се е налагало.