България е била основана през 5 век, след което е продължила да се разширява


Защо твърдим, че между 551г и 681г славяните у нас са траки?Тук ще допълним само, това твърдение с още факти, разгледани по-детайлно. Ще говорим само за нашите земи и дори главно за гетите, които са наричани и склави, които Орбини през 1601г нарича славяни, тъй като освен гетите склави са били наричани и много други племена. По същия начин гетите са били и само част от траките, за които днес се знае, че са включвали поне 80 племена.

- Най-директното доказателство за горното идва от Теофилакт Симоката (580-630г), в произведението му Historien, който на три пъти заявява ясно, че склавите е просто един нов прякор на гетите. Какво обясняват обаче днес някои наши историци, ако някой се добере до тези думи? Обяснява му се, че Симоката е бил малко ненормален, несериозен и е пишел в "бомбастичен" стил, независимо, че е завършил реторика и право в Египет и е бил кмет на Константнопол. Също така той "архаизирал", като е наричал славяните гети, независимо, че е живял в Константинопол точно по това време и е знаел идеално кои са съседите на ромеите зад северозападните стени на града.

- Прокопий пише за славяните „Телата им не са премного бели, нито косите светлоруси, но и никак не клонят към тъмния цвят.“ (ГИБИ 2, стр.127). Виждаме, че славяните са били по светли от гърците и римляните, но поне Прокопий не ги описва като руски селяни, както ни ги рисуват често по картинките. Клавдий Клавдиан (370-405) поет, пък пише за гетите: „когато огромната Мизия се тъпчеше от гетски коли и руси пълчища покриваха бистонските поля (вероятно през 391г.), ... Бесите копаят злато в Тракия." (ЛИБИ 1, стр.199). Евсевий Хиероним (347-420)също пише за гетите „червеникавата и руса войска на гетите заобикаля палатките на църквите“ (ЛИБИ 1, стр.219). Св. Йероним в едно от своите писма описва гетите също като червенокоси и жълтокоси (The Letters of St. Jerome). Това означава, че гетите са били също сравнително светли европейци. Клавдий Клавдиан е бил поет и е роден в Египет, така че може би е попресилил описанието им колко руси са били. В тези описания виждаме обаче неявно и други две неща. Първо, че гетите са били многобройни както са описвани и славяните и второ и славяни и гети според описанията са изпълвали едно и също място – Дунавската равнина.

- Славяните практикували трупоизгаряне. Траките обаче също са практикували трупоизгаряне, което ни навежда веднага на мисълта, че това са едни и същи хора. Днес би било доста лесно да се установи дали склавите и траките са различни с ДНК тест. При това имаме вече изследвани поне 15 проби от траки, маркирани като P191-1, T2G2 и т.н от културата Старчево. Два от тях са в България от 850-700BC, един до Свиленград и един до Стамболово. Виж тук. Остава да изследваме просто и един славянин. Да, ама не става. От музея по Антропология към БАН обясняват, че всички славяни живели у нас са успели да се изгорят до прашинка и нямат никакъв ДНК материал от славяни. През 5-7ми век обаче хората са нямали технологии за да изгарят напълно труповете си, както днес в крематориум само до прах, а и да са имали са нямали как да изгорят всички. Дори и днес има хора които си умират някъде сами и няма кой да ги погребе, а тогава това сигурно се е случвало масово. Твърде подозрителен е и факта, че при изгарянето на славяни не е оставало нищо, а при изгаряне на траки е останал годен материал за ДНК изследване дори и до днес. Една от горните проби дори е точно на изгорено дете от тракийски произход, след което прахта му е прибрана с недоизгорените кости и зъби в урна.

- Твърди се, че славяните били простовати, поради което до нас е достигнала само някаква керамика. В България обаче, никъде не е открита някаква славянска керамика, освен от Живка Въжарова около Рицария (днешен Арчар). Живка Въжарова е изпратена след 9.9.1944г да учи археология в Ленинград и след завръщанео си „открива“ някои следи от славяни по нашите земи. След 1990г. обаче работата й е прегледана обстойно на място от известната ни археоложка Красимира Лука, която казва следното за работата на Въжарова "Предимно славянския характер на населението в тази част на страната засега се доказва с „липсата”, а не с „наличието” на находки". Виж тук.

- Слабоумните обяснения за трупоизгарянето при славяните и тяхната керамика винаги вървят с това, че те били на толкова нисък етап на развитие, че използвали само дърво и въпреки уседналия им начин на живот, целите им селища от дърво изгнили и до нас не останало нищо. Склавите на север от Дунава със сигурност са имали по-малко метал от римляните след като в Римската империя е било забранено да се продава желязо на чужденци. Но техните мечове и копия от дърво ли са били направени? Говорим за 6-ти век, а металообработката по тези райони е съществувала от хилядолетия преди това. Къде е този "славянски" метал, та не е открито нищо от него досега? И него ли са го скрили в дън земя? Пък и най-примитивните първобитни хора, освен дърво, винаги са използвали и камък. Как е възможно славяните да не са оставили по земите ни и един камък с поне един славянски знак върху него?

- Няма как да допуснем, че когато римляните са дошли у нас, всички траки са стояли, гледали и чакали да бъдат превърнати в роби, а много от тях не са избягали на север от Дунава, където са живели също техни братя - гети и даки. Те в земата ли са потънали? От друга страна никой и до днес не може да каже откъде са се заселили хипотетичните нови "славяни" там през 6-ти век. Те пък от небето ли са паднали? Това, че били дошли от Русия е едно предположение, което не почива на абсолютно нито един факт, освен на желанието на Русия да ни определи като неини правнуци. Ако беше така, то там, на север трябваше да бъдат вече открити доста мечове, копия, щитове и всякакви метални славянски артефакти за бой, за обработка на земята, за бита и културата. Но такива няма. Русия заема 1/9 от сушата на Земята, но и днес 55% от територията й е необитаема, а може да предположим какво е било през 6-ти век. За там нямаме написана и една дума преди 10-ти век. На базата на какво може да твърдим, че по онези земи е имало такова благоденствие, че хората са се размножили толкова много та са залели Европа? За една от най-плодородните земи в Русия, около Волга, първата написана дума в света е от 922 година, от арабите Ибн Фадлан и Ибн Русте, които са видели там в горите едни диваци да събират мед. Не са били изобщо пренаселени за да търсят нови земи. И как подобни медосъбирачи са дошли 4 века преди това на север от Дунава, станали са изкусни войни и са започнали да нападат Византия чак до Солун и Константинопол? Това е възможно в руските народни приказки, но не и в нормалния живот.