България е била основана през 5 век, след което е продължила да се разширява


Словени и немциИма един мит за произхода на тези две думи в Панславизма, който и до ден днешен ни се представя като чиста монета и се изучава като Официална история в Софийския университет. "Словените" били славяни говорещи славянски език и са наричали тези на които не разбирали езика "немци" защото ги считали за неми.

"Словени" е дума която е използвана за пръв път в произведението "За буквите" на Черноризец храбър в края на 9-ти век. Няма я на нито едно място в света преди това и очевидно означава "хора на словото", а не някакъв етнос и няма как да описва етнос "славяни" за които да твърдим, че са живеели по нашите земи цели 4 века преди това. Възможно е и това да е културно-религиозно понятие свързано с Бог Слово (Логос), който е и Бог Син - в християнството второто лице (ипостас) на Светата Троица. Понятието Бог Слово срещаме много по-рано, още на Вселенския събор при изказване на Презвитер Константин от Амапеа “Аз признавам две естества, както е решено в Халкидон и две свойства, и за действията няма да споря, ако вие назовете техните свойства. А една воля признавам в лицето на Бога Слово (ако искате да знаете цялата истина, аз не знам какво значи “ипостасъ” по гръцки, а признавам воля в лицето на Бог Слово) и след въплъщението – Отец и Син и Свети дух имат една воля”. Виж тук.

Едва ли нашите предци са били и толкова примитивни за да наричат чужденците "неми", ако не разбират езика им въпреки, че може да са си правили подобни шеги. На унгарски немци е също "намети". По-интересно е, че на италиански "приятели" е amici, а "неприятели" е nemici и това произнесено с латинска фонетика става "немици". Знаем колко дълго германските племена са били основен неприятел на римляните и тази хипотеза е много добре известна и до ден днешен в Италия. Оказва се, че немци не е славянска, а е най-вероятно латинска дума.

Тези два примера показват как Панславизма е напълнил историята ни с най-елементарни глуповати измислици, в които много историци и днес искат от нас да вярваме като в някаква наука. За тези които не знаят, въпреки, че живеем в държава на панслависти, този термин не е измислен днес. Панславистите са се наричали сами така, имали са свое знаме и конгреси. Основна отправна точка им е била художествената измислица на Мавро Орбини за славяните, която Паисий донася и в България.

Вече на много историци остана една опорна точка за славяните - тази, че никой професионален историк не считал, че са измислени. Така считали само простите, неграмотните и неразбиращи от история. Нека да споменем обаче за проф.Божидар Диитров, сигурно най-известния техен колега, професионалист с много стаж точно в тази област и по тези въпроси. Той бе отявлен русофил и дори през 2013г изрева "копелета" за генетичното изследване на БАН показващо, че у нас не е имало никакви славяни. Виж тук.

В края на дните си Божидар Димитров заявява ясно по телевизията СЛАВЯНИ НЯМА!


обаче