България е била основана през 5 век, след което е продължила да се разширява


Защо руският и българският са близки езициПо дефиниция етимологията е наука за произхода и развитието на думите.

Това е добра дефиниция докато не стигнем до факта, че етимологията се използва често в историята и за установяване на миграцията на човешки маси и народи, което е напълно погрешно без наличието на допълнителни летописи и доказателства. За съжаление това се прави още у нас и в Официалната ни история, особено при твърдението, че сме някакви измислени славяни.

Доказаната миграция на думи и език не могат да докажат миграцията на хора по никакъв начин. Етимологията може само да повиши вероятността на изводите направени чрез летописи, археология, антропология и т.н.. Някои обаче дори и днес си създават с етимология съвсем безумни теории като допускат, че ако два народа имат 50-тина общи думи това показвало, че двата народа били един народ в миналото. Така е създадена днес Иранската теория за произхода на българите. Това безумие може да го видим и при "доказване" на биологична връзка на българите с много близки и далечни ни държави, като Ирландия и Китай, с които е абсолютно невъзможно физически да имаме общ произход поне последните 10,000 години. Има го обаче най-вече в древната ни история, за която първоизточниците са доста оскъдни и подобни псевдодоказателства се пробутват много лесно, осбобено ако се помогне и с малко политика, като на масовия читател изобщо не се обяснявя после как са направени изводите, ами направо му се обяснява откъде произлиза.

Днес навлизат много англо-американски думи в нашия език. Навлизат дори с чужда култура и празници като Хелоин, а англо-американци у нас не се виждат почти никакви наоколо. В миналото е нямало интернет, но е имало познания за земеделие, металообработка, геометрия и т.н. Те вероятно са възниквали първо на едно място, а после са се разпространявали, като са приемани със съответните термини. Само този пример е достатъчен да докаже горните думи, тъй когато нещо се докаже с методите на математиката, макар и само по един начин то е така.

Светът е приел арабските цифри, но това не означава, че всички произхождат от арабите. Приел е и римските цифри и имената на 12-те месеца, но това не означава, че всички са потомци на древните римляни. Не е чудно, че ако не следваме елементарна логика, анализирайки подобни факти и думи може да стигнем до безумни твърдения каквито може да видим в панславинизма, пангерманизма и т.н. Като прибавим и човешкото желание да докажем, че всичко започва от нас и сме първите дали и ДНК-то си на всички други не е чудно, че може да видим какви ли не твърдения на бял свят за историята. Някои наши "изследователи" с помощта на няколко думи стигат и днес до изводи, че целият свят произхожда от траките или ако не целия, то поне половината.

Според нашумялата напоследък "иранска теза" българите сме дошли от земите на Иран. Съществуват една шепа думи сред които може да се намери нещо общо и днес в България и Иран, особено от хора с по-изявени дарби да гледат на кафе. Няма обаче нито един първоизточник за такова масово преселение. Известно е също, че войските на Александър Македонски са стигнали и са се задържали известно време по иранските територии, при което някои думи може да са пренесени и от тях. Там съществува и някакъв конник с копие приличащ много на нашия Мадарски конник, като наскоро някакъв талибан се учил да стреля с РПГ по него и отнесъл половината. Интересно е на какво трябва да прилича конник с копие освен на конник с копие, за да се счита, че изображението на такъв на две места по света издава някаква тайнствена връзка между хората обитаващи тези две места? През последните няколко години се доказа, че ДНК-то ни днес е толкова различно от това на съвременните иранци, че двете трудно могат да се поберат на графика от една страница. И в крайна сметка защо според някаква неявна аксиома в историята ни трябва да се счита, че всички българи са дошли след 5-ти век от някъде, а не са живели в по-голямата си част от няколко хилядолетия тук? Повечето ни съседни народи се считат за местни и не би ли трябвало нашата миграция да съвпада с тяхната миграция, а не да се твърди, че сме преминавали безразборно през тях?

Нека да засегнем от тази гледна точка отново и измислиците на Панславизма. Това, че имаме общи думи с другите народи, наречени едва след 16-ти век славянски, само по себе си съвсем не означава, че имаме и общи гени и етнос. Последните ДНК тестове показват точно обратното. Оказахме се доста далече генетично от руснаците и в това няма нищо чудно. Добре известно е как много руски думи идват у нас тъй като за известен период след 1878-ма у нас е имало руски войски, като са ги налагали и от позицията на по-силния. Много българи след 1878-ма са учили в Русия и като са се завръщали са донасяли и доста руски думи. Сред тях е и проф.Васил Златарски, който е домъкнал и цялата история измислена от Панславизма у нас. Още си спомняме също как по съветско време СССР се опитваше да ни наложи много руски думи, особено в армията. Миграцията на думи явно и в този случай съвсем не означава и миграция на хора.

По-малко хора знаят обаче, че в Средновековието българите са дали огромно количество думи на руснаците. По соца за това беше направо опасно да се говори, но и от 1878 до 1944г много руснаци са правили всичко възможно да заличат този факт. Всеки може да прочете днес твърденията на академик Лихачов обаче, че с българската църква в Москва се пренасят и много думи, които се налагат там не само в църквата, а от църквата и на полето и в обикновения живот. До края на 17-ти век елитът в Московията е говорил на български за да покаже своята образованост и превъзходство. Повече от глупаво е когато това се знае, да броим общите думи и да считаме, че това се дължи на масови миграции на хора или на общ произход от някакви "славянски" племена. При това никой не може да обясни как и откъде са се появили изведнъж тези племена, в такива огромни количества в райони, които и днес са полунаселени поради неблагоприятния климат. После от тези обезлюдени територии, те били нахлули в плодородните български земи, които точно по това време се оказали обезлюдени според Официалната ни история, макар и да няма нито един останал документ, който да твърди това. Има обаче доста летописи, които твърдят точно обратното - че точно в този период, по нашите земи е гъмжало от траки.

За да ни се пробута твърдението, че българският произхожда от някакъв "древен общ славянски език", а не славянския произхожда от българския, е имало целенасочено заличаване и манипулиране на историята и то не само от руснаци. Знае се много добре кога за пръв път е направен опит да се заличи термина "стробългарски език". Терминът "славянски староцърковен" или "Old Church Slavonic" е използван за пръв път от Josef Dobrovsky във Виена през 1822г. Този термин просто няма как да е използван преди 16-ти век, преди хърватите да измислят думата "славяни". Вижда се как опит за заличаване на думата "стробългарски език" са правели не само руснаци, а и поляци, чехи, сърби и дори австриийци. С нови думи и термини обаче етнос не се променя, така че ние си оставаме българи и това не ни прави част от някакъв измислен славянски етнос.

Днес терминът "Old Church Slavonic" е широко приет и няма нищо неправилно да бъде използван, но в много авторитетни издания по света, където руската пропаганда не е достигнала за да изтрие документите, се обяснява, че това е всъщност "старобългарския език"

В Британската енциклопедия пише за Кирил и Методий "They translated the Bible into the language later known as Old Church Slavonic (or Old Bulgarian)". Пише го точно така с това в скобите.

В библиотеката на Конгреса на САЩ може да се види пък следното Church Slavic | Old Slavonic | Church Slavonic | Old Bulgarian | Old Church Slavonic

В специализиран речник "Middle Greek- Modern English dictionary" издаден във Виена, Author: T A Lysaght Publisher: Wien : Eigenverlag, 1987, виждаме: Old Church Slavonic (Old Bulgarian)

В още два уважавани речника е написано същото: Old Bulgarian - the Slavic language into which the Bible was translated in the 9th century и тук Old Church Slavonic. Also called Old Bulgarian.

Въпросът е защо в България това е малко известно и защо ние не използваме с предпочитание терминът "старобългарски език" когато имаме пълното научно право на това.