България е била основана през 5 век, след което е продължила да се разширява


Днешните българи сме основно тракиС твърдението, че "българите сме траки", казваме просто по-накратко, че българите сме старо местно население, вероятно от поне 7000 години на Балканите. По-късно Римската империя е завладяла днешните ни земи през I век, но тя нито е унищожила траките от които се е нуждаела, нито ги е претопила и когато след 4 века властта си е отишла както при Византийската империя през 1185г. и Османската империя през 1878г., местното население си е възвърнало свободата при основния си етнически състав преди завладяването. Римската империя изобщо не е водила политика на етническа асимилация. Човек, за когото се е знаело, че е бил тракиец е могъл да стане реално дори император или голям пълководец. Самите римляните са нарекли провинцията „Тракия“ за да се знае, че в нея са живеели траки - при положение, че завоевателите в по-късната световна история са имали обикновено съвсем друга практика. По-същия начин римляните са нарекли и провинция Мизия за да отбележат, че е населена с мизи и провинция Скития, за да се знае, че в нея са живеели скити или гети. Много по-късно, чрез някакви еквилибристики, руските историци ни обясниха, че в провинциите Тракия, Мизия и Скития са живели всъщност прадедите на руснаците – измислените славяни и прабългари.

Някъде в началото на 80-те години на миналия век, съветската пропаганда реши, че не е достатъчно в главите ни освен славяни и прабългари да има и траки и започна да изтрива траките напълно от състава на българите при Аспарух, за да може да се самоопределяме направо като чисти древни руснаци. За целта преувеличиха още небивалиците на Златарски, който с всякакви усилия бе редуцирал траките до минимум. Ето направо три летописа, показващи колко „елинизирани“ и „изчезнали“ са траките непосредствено след разпада на Западната Римска Империя през 476г.

1. Клавдий Клавдиан (370-405): Cum Geticis ingens premeretur Moesia plaustris Flavaque Bistnios operirent agmina campus ... 17.Bessi aurum in Thracia effodius или преведено „когато огромната Мизия се тъпчеше от гетски коли и руси пълчища покриваха бистонските поля (вероятно през 391г.), ... 17.Бесите копаят злато в Тракия.“ (ЛИБИ 1, стр.199)

2. Евсевий Хиероним (347-420): Getarum rutilus et flavus exercitus, ecclesiarum circumfert tentoria.. или преведено „червеникавата и руса войска на гетите заобикаля палатките на църквите (ЛИБИ 1, стр.219)“

3. Комес Марцелин (починал ок.534г. в Константинопол): VIII LAMPADII ET ORESTIS: Mundo Illyricianae utriusque militiae cluctor dudum Getis Illyricum discursantibus primus omnium Romanorum ducum incubuit eosque haut paucis eorum interemptis fugavit или преведено "530г. По време на консулите Лампадий и Орест: Началникът на илирийската пехота и конница, федератът Мундо пръв от всички римски военачалници нападнал гетите, които отдавна кръстосвали Илирик и ги прогонил, като избил твърде много от тях."

Може да се извадят още десетки подобни цитати от летописите, но всеки който има очи, може да види и само от тези три цитата, че летописите нямат нищо общо с Официалната ни история за траките, които „изчезнали“ без нито един документ и просто ей така, само за да могат да се обяснят някак си абсолютно слабоумните й твърдения. Вижда се ясно, колко многобройни са били гетите тогава и само с един поглед се е виждало, как са изпълвали Мизия с пълчищата си. Вижда се как са били доста по-светли от римляни и гърци, и са нападали постоянно от север (борейки се за бившите си родни земи), поради което панславистите ни ги пробутват често за измислените славяни. Но те са били войнствени и на коне (сигурно са били и част от войските на Атила) и са нямали нищо общо с рисунките на „миролюбиви“ славяни, воюващи само пеша, в туники на руски селяни от 19-ти век. Дори се казва, че са се разполагали около палатки-църкви, което ни загатва, че много от тях са приели вече християнството за 400 години римска власт и при Борис християнството само се утвърждава. Ни най-малко не са изчезнали и бесите, траките в Родопите, а през 391г. ги виждаме като многобройни прочути рудничари, като никой не ги е "елинизирал" и всеки ги е наричал с древното им тракийско име.

Днес, тези цитати са достъпни на интернет и всеки може да си ги провери и потърси подобни. По соца обаче, съвсем не всеки е имал право да ги види, а който се е добрал до тях непозволено или ги е ползвал "не както трябва" е бил преследван жестоко. Между 1878 и 1944г. пък у нас е имало доминиращ Панславизъм, с неоспорим вожд Златарски и който историк е изтъквал горните цитати просто си е губел работата. Разбира се и през двата периода, въпреки репресиите е било нужно да се дава някакво обяснение, което да бъде по възможност и най-малко идиотско. За целта Златарски е въвел магията, наречена „архаизация“. С нея може да унищожиш с една дума огромни народи, живели от хилядолетия на дадено място и да поставиш на тяхно място други. Просто казваш "архаизация" и готово. Даже, ако опонента не е чувал тази дума, веднага трябва да му се натякне, че е прост, неук и не разбира нищо от историята ни за по-убедително. За "архаизацията по Златарски" допълнителни летописи не се изискват на практика.

Според магията на архаизацията, авторите на горните цитати са наричали „неусетно“ заселилите се славяни и прабългари на мястото на „неусетно“ изчезналите траки с имената на предшествениците им - гети. Или казано по друг начин, в тези цитати се говори ясно за гети, но това всъщност били съвсем нови хора, а авторите просто обичали да ги наричат с имената на хората, живяли преди някакви си 400 години по тези места. Може би защото са свикнали твърде много с имената от преди 400 години или просто не са разбрали, че съседите им са измрели и на тяхно място са дошли съвсем нови - това Златарски не уточнява. Така са правили не само горните три най-надеждни летописеца, ами и всички останали, както и всички жители на Римската империя по това време – от Рим до Константинопол. Теофилакт Симоката (580-640г) пише в Хрониката си "Sclavos sive getas hoc enim nomine antiquatis apelati sunt" или преведено "склавите, или още гети, защото това бе името им в древността". Повтаря същото твърдение още два пъти, като е безпрекословен, че “склави“ (наречени славяни от Мавро Орбини чак през 1601г.) е само един нов прякор на гетите, също бил „архаизирал“. Не бил и много добре с мозъка си, въпреки че е бил изключително образован и кмет на Константинопол. Пък той и психично болен да е бил, сигурно е знаел много добре кой е живеел от другата страна на стените на Константинопол, когато е ставал от сън. Изобщо, цялата Римска империя тогава не е знаела какво точно говори и архаизирала масово, но добре че се е родил Златарски 15 века по-късно и с 22 годишния панславист Иречек са прозрели истината през 19-ти век и са ни я обяснили толкова „смислено“.

Многобройните автори, които наричат готите по нашите земи гети след битката Абритус през 251г. също "архаизирали". Западните историци, до не преди много време не са обичали да приемат факта, че гетите са част от готите, за да не ни приемат за европейци като тях - по-висшите. Руските историци са настоявали също, че гетите никога не са били част от готите, но по друга причина - искали са да покажат, че траките у нас са измрели още преди 251г. и на тяхно място са се заселили по-късно руските им прадеди. Както видяхме малко по-горе обаче, гетите извират къде ли не от летописите, векове след 251г.


Траките са били огромен народ и само някои племена от тях са населявали днешните ни земи, като вероятно и само някои от тях са в основата на днешните българи, а други са в основата на други държави, като Албания, Румъния и т.н. Нека оставим обаче на другите държави сами да си пишат историята с каквито си искат термини. Още Ганчо Ценов е показал, че българите са наследници най-вероятно главно на гетите и мизите, наричани от летописците и „мизийски гети“.

В древните летописи много неща са написани "по подразбиране", като днес съвсем не ни е ясно какво се е подразбирало тогава и това води до възникване на много хипотези върху един и същи текст. Много често древните автори са използвали съчетания като „българи и хуни“, „българи и склави“, „гети и траки“ и т.н. при което изниква въпроса дали авторът е искал да каже, че в даденото събитие са участвали само гети, дали че освен гетите е имало и други тракийски племена или гети и траки е нещо съвсем различно. Има и много хипотези, възникнали по този начин, които трябва да отпаднат, когато възникнат противоречия с други надеждни факти, но на практика не отпадат, а биват съшивани с още по-големи небивалици.

Въпросът, че България се е появила по днешните ни земи и на северозапад до Панония още в края на 5-ти век може да се докаже сравнително лесно с няколко летописа, когато ги подредим систематично и логично. От това обаче изобщо не следва автоматично, че българите са траки, приели името българи, тъй като това име може да е прието след смъртта на Атила и от хуни, лангобарди, римляни и т.н. Това най-вероятно се е и случвало, но по-скоро като изключение. Със сигурност е имало и траки, които са се били дори до смърт със своите братя - българизираните гети, в полза на римската власт. Известен от тях ни е поне тракиеца Велизарий, роден в Сапарева баня. Въпросът за това кои етноси са се присъединили към българите е разгледан подробно още от Ганчо Ценов, независимо колко успешно, тъй като той включва макар и на последното девето място "славяните", които вече тотално отричаме като съставна част на българите.

След сравняване на начина по който едно и също събитие по земите ни е описвано от различни автори, с различни имена на етноси, както и племена наричани различно, но с един и същи външен вид, живели на едно и също място и имали едни и същи обичаи, Ценов достига до основния извод, че българите сме основно гети. За езика на гетите не знаем много, като малкото установени думи показват някаква прилика с българския при Аспарух. Все пак и за 400 години римска власт, както и развитие на цивилизацията, езика и начина на живот на гетите вероятно са се поизменили.

За по-голяма надеждност и точност до няколко процента, доколко българите сме траки ще трябва да изчакаме резултатите от нови ДНК изследвания. Летописите, и най-вече тези за войните на българите през 499г в Тракия с Анастасий и през 504г. в Панония с Теодорих обаче и сега ни показват, че тук отнякъде са се появили много българи за кратко време и това може да е станало най-вече с българизирането на гети. Тази хипотеза се надгражда и потвърждава с летописи за вида и обичаите на българи и гети по онова време, тяхната многобройност, способността им да воюват, целите им да воюват точно за тази тяхна родна земя и точно с този противник, завзел земята им и поробил много от тях и се оказва, че всичко подкрепя тезата, че българите сме траки-гети. Тази теза е известна днес като автохонна теория за българския произход. Според летописите и българите и гетите са били сравнително светли, по-светли от гърците, били са многобройни, воювали са на коне, срещаме ги постоянно в Мизия, в Панония, Тракия и Илирия, участвали са в едни и същи битки при Солун и Консатнтинопол и т.н. Физически е почти невъзможно това да са напълно два различни етноса.

По-долу са разгледани и два въпроса, свързани с траките и пораждащи доста спорове и до днес и то не само у нас:

   1. Гетите са част от готите
   1. Били ли са българите част от хуните?