България е била основана през 5 век, след което е продължила да се разширява


Гетите са част от готитеProcopius of Caesarea (500–554г) в трета книга на History of the Wars казва: "Готите включваха много народи преди, както и сега, като най-великите и важни между тях са гетите, вандалите, визиготите и гепидите".

Няма какво да добавим към това. Прокопий го е обяснил еднозначно и съвсем ясно – гетите са част от готите. Хора, на които математиката им за множества и подмножества от 5-ти клас им куца се бъркат често да заявяват, че щом „гетите са готи“, значи и „готите са гети“ или „гети и готи е едно и също“. Бъркат се днешни професионални историци, със сигурност са се бъркали и много летописци живели по онова време.

Този въпрос е спорен и занимава активно историците от Австралия до Калифорния от няколко века насам. Той е изключително важен и за древната българска история, тъй като в летописите се споменава за изключително много готи из днешните български земи. Има историци, които обичат да "доказват" с едно изречение и да пренебрегват здравия разум на хилядите си колеги по света, които заявяват „да се твърди, че ние и източногерманците сме едно и също е голяма глупост“. Подмножествата в едно множество не е нужно да са еднакви и твърденията в много летописи, че гетите са готи съвсем не означават, че гетите са прадеди и на източногерманците. Аналогично гетите са били само част от траките, склавите, скитите, варварите и т.н., но това не означава, че всички варвари или склави са били гети.

Въпросът доскоро, а и днес има силен политически оттенък, тъй като в последните години на социализма СССР ни притискаше да признаем, че в края на Римската империя, всички траки или местното население от днешна България е било измряло, а всички днешни българи са дошли от североизток под името на славяни и прабългари, от земите на Съветския съюз, което ни прави братя и едно с руснаците. Западните истори от недалечното минало също са предпочитали да приемат, че гето и готи е нещо съвсем различно, за да подчертаят уникалния си и по-благороден произход от нас.

Много летописи говорят след края на Западната римска империя през 476г. и директно за „гети“, но с отричането на факта, че гетите са готи, огромния брой на гетите силно се редуцира. За останалите „гети“ се прилага пък безумната „архаизация“ по метода на Златарски - без да обясняваме защо, когато примитивната ни теория има за цел да унищожи един огромен народ за нула време и нямаме летописи или археология за това, казваме че имаме "архаизация". Дори може да добавим, че "глупавите" хора, които не са историци и не са чували тази професионална дума, няма защо да се ровят повече в този въпрос. Иначе какво означава "архаизация" в случая? Просто това, че за някакви си 400г. римска власт, ромеите или не са разбрали, че съседите им са измрели напълно и на тяхно място дошли съвсем нови или са разбрали, но не са могли да свикнат с новото им име и продължили да си ги наричат "гети".

Ето списък и на още много летописци, които освен Прокопий наричат готите гети и дори настояват, че им е известно, че готите преди са били наричани гети.

- Aelius Spartianus е написал още около 300A.D. по времето на Диоклециан "Gotti Getae dicerentur" или "готите бяха наричани тогава гети" и "Geticus quasi Gotticus" или "Geticus, които сега бихме нарекли Gotticus." (Life of Antoninus Caracallus 10:стр.419 и 427). Това е изключително ценен източник, тъй като Spartianus е живял почти по времето, когато на гетите е започнато да се казва масово и готи.

- Свети Йероним (331-420г) пише "И разбира се Готите в миналото всички учени хора имаха навика да наричат по-скоро Гети, отколкото Гог и Магог".

- Phylostorgius (368-433г.), „ ...по това време Урфила довел в ромейската земя многоброен народ от отвъддунавските скити, наричани някога гети, а сега готи.”

- Ausonius (310–395), роден в Бордо, пише за готите следното "Quaeque GETIS fociis lstrum adsultabat Alanus"

- Епископът Доротей (Dorotei Episcopi), преводач в Абдия (Abdiam), е считал Гога и Магога за скити, т.е. гети: “Dictum hoc superficie tenus est contra Scythas hoc est contra Gog et Magog“

- Claudius Claudianus (370-404г) твърди, че визиготите са също "гети" както и като съвременник на вестготския крал Аларих I съобщава, че Аларих начело на гетите е нападнал Италия. Той нарича навсякъде готите гети и озаглавява поемата си за една от готските войни "De Bello Getico".

- Prudentius (348-413), поет, роден в северна Испания, нарича готите на крал Аларих "тираничните Geticus"

- Paulus Orosius (375-418г.) казва в lib.I. c.6. "Getae qui et nune Gothi" или „гетите, които сега наричат и готи"

- Sidonius Apollinaris (430-485г.), роден в Лион и кмет на Рим, също нарича често в поемите си готите Getae, а остроготите нарича Massagetae (масагети).

- Касиодор (487-578), според него гетския крал Витиг(ес) наричал готския народ "geticus populus." Касиодор пише и за писмо от 527 на Атанарих – готът Атанарих нарича р. Дунав „праотечествен”

- Исидор Севилски (560-636) „Несъмнено племето на готите е древно, някои извеждат неговият произход от Магок, син на Яфет. Учените, напротив, са привикнали да ги назовават гети.

- Псевдо-Кесарий пише през 6в., че Дунава е наричан "Истър от гърците, Данувий - от римляните, и Дунав(ис) - от готите.“ (ГИБИ 1, стр. 193), а Йоан Лидийски пише "Траките го нарекли така [Дунав]" (ГИБИ 2, стр.101). Или реката Дунав е наречена така, от поне от част от траките, каквито са гетите, които са наричани и готи.

- Император Максимин трак (235–238г.) е роден в Долна Мизия по поречието на Дунава около 173г., т.е. не е роден в провинция Тракия, а определено е тракиец по етнос. Според "Historia Augusta, Life of Maximinus 1:6", баща му е гот, а майка му е аланка. Какъв може да бъде баща му тогава, освен гет?

- Енодий (473-521) пише в похвалното си слово за Тедорих - царя на готите: "Nam illud quo ore celebrandum est quod GETICI instrumenta roboris, dum provides ne interpellentur tia nostra, custodis?"

- Към списъка трябва да прибавим и най-признати по-късни летописци като Теофилакт Симоката, Marcellinus Comes, Йоан Лидийски, Сидон Аполинарий и т.н, от чиито книги нашите историци вземат много материал за скалъпване на панславянски тези, но точно на тези места тази армия от летописци трябвало да бъдат "четени изключително критично". Тук трябва да прибавим и много автори, които наричат и готите и гетите "скити", като ни показват връзката между тях. Всъщност, нямаме нито един древен автор, който да е твърдял, че гети и готи е нещо съвсем различно. Възможно е само, към готите по-късно да са причислени и други племена, както твърди Прокопий. Най-вероятно източногерманските племена са причислени към готите на по-късен етап, но това нито ги е накарало да сменят обичаите и езика си, нито да дойдат да се заселят около долното течение на Дунава.

- Може би знаем дори и кога и защо гетите получават новото си име "готи". Римският император Каракала (186-218) убил през 212г. по- младия си брат и съимператор Гета. Той убива и Хелвий Пертинакс, син на бившия император Пертинакс, който си прави шега пред него с името Гета. Дион Касий (155-235) казва, че след убийството на Гета “ако някой се осмеляваше да напише името на Гета или само да го прошепне, веднага го осъждаха на смърт”. Затова и летопсците започнали да използват името “готи”.

Думата "готи" започва да се използва масово в света от древните автори за събитие случило се у нас. Това е битката при Абритус през 251г, състояла се точно на 17км от Разград, която е световноизвестна и при която готите побеждават ромеите. След това навлизат много навътре, като превземат дори Стара Загора и Пловдив. Въпреки че битката е на българска земя, тя се изучава мимоходом у нас. Като познаващи добре географията си може да добавим обаче нещо много ценно. Готите преминават по римски мост при Гигена, което е по-западно и от паралела при Плевен. Те не продължават обаче направо или примерно към София, а правят рязък завой наляво. Защо? Защото при Разград от незапомнени времена е било „царството на гетите“ и най-вероятно там са ги очаквали техните братя за да се включат заедно с тях в битката срещу поробителя.

Освен световноизвестната война на готите през 251г, за живота им у нас по-скоро се потулват и други интересни факти:
- Улфила (311-383) е превел Библията на готски в дн.с.Никюп, до Велико Търново и е наречен от Епископът на Константинопол, Евсевий Никомидийски „Епископ на християните в готската земя“ заради проповядване на християнството на юг от Долни Дунав.
- До 488 г. Остроготския крал Теодорих Велики (Теодорих Амал) е имал нещо като столица в Нове (Свищов) в Мизия, откъдето тръгва с 20,000 армия за Италия и след като я превзема, основава остготското си кралство със столица в Равена. От там започва да изгражда обща държава за остроготи и визиготи. Дали е говорел гетски докато е живял в Нове? Не знаем, но е възможно да е така и когато е отишъл в Италия, с хората си да са започнали да използват латински. След това там отиват и германските племена лангорбарди, баварци и франки и езикът се изменя. Нормално би било, при това положение и библията на Улфила да бъде преведена на тамошния език, като днешните запазени откъси от нея да не са копия от нея на оригиналния й език, а преводи.
- съвсем наскоро, чрез археология бе доказано, че племето у нас "севери" са готи и е населявало Добруджа и Лудогорието, точно където е било преди "Царството на гетите". Според фантазьора Теофан вожда им се е казвал Славун и е бил заловен от император Константин V Копроним в Тракия около 767г. Интересно е как Славун би се задържал с племето си до тази година у нас, ако не бе и гет, говорещ език близък до българския, а е говорил език близък до германския.

Много наши историци считат, че като нарекат някого "фолклорен историк", доказват нещо. По тази причина нека отбележим, че през 2020 г. много студенти по история в доста западни университети учат, че между готи и гети има генетична връзка, като им се преподава следното: "Точният термин "готи" не е толкова древен и не може да го видим никъде преди описания за битката при Абритус през 251г. След това латинските автори много често ги наричат както "готи", така и "гети", а понякога и "скити", а гръцките предпочитат да ги наричат в повечето случаи скити". Проф. д-р Хервиг Волфрам (роден 1934) от Виенски университет казва пък „Ако историята на тракийските готи и тази на готите в Тракия бъде извадена от общата история на готите, няма да остане нищо, резултатът ще е равен на нула."

Аргументите на защитниците на теорията, че готите нямат нищо общо с гетите са два:
1.Йордан, пояснява на няколко пъти, че споменаваните и описваните от него готи се казвали по-преди гети. Озаглавил е и съчинението си: De origine actibucque Getarum (за произхода и делата на гетите). Казва, че и самия той е гот. На няколко места в текста си Йордан изрично отбелязва и че неговите готи нямат нищо общо с германските племена, които той изрежда и поименно, и с общото им название "германи". Твърдящите, че готите изобщо не са гети, напълно игнорират това, но напълно приемат описанието на романтика Йордан, че готите произлизат от Скандинавия и се установили някога си на север от Дунава и Черно море. Той пише труда си през 551г., 300 години след появата на готите, не е бил от най-образованите и си е измислял твърде много. От друга страна Страбон (63 пр.Хр.-23 сл.Хр.), Плиний, Клавдий Птолемей (100-170), Dionysius the Geographer и всички останали летописци от първи век до 251г описват гетите точно на същите земи, откъдето се появяват и готите. При това, ако приемем, че готите са се заселили в северното Причерноморие от Скандинавия, както е написал само веднъж Йорданес, то до ден днешен, в Швеция, Полша и по предполагаемия им път трябваше да са открити много техни кости, мечове, копия, щитове и всякакви артефакти показващи едно достатъчно развито общество с високо развита металургия, способно да побеждава римската армия. Подобни находни обаче, не са намерени изобщо. В Полша от това време се намират римски монети, показващи, че римляните са се разхождали и дотам, но следи от готи няма. Твърди се също, само на базата на думинте на Йорданес, че даките, които са говорели езика на гетите и най-вероятно са просто едни западни гети, около 250г. се съюзяват с германо говорящите готи, след което прогонват римляните от днешна Румъния. Даките съвсем не били изчезнали за разлика от гетите и за да се дозакърпи приказката на Йорданес се твърди, че в съюза гети нямало защото готите вече били избили гетите при северното Причерноморие до крак. Това предполага обаче, че готите не са дошли от Скандинавия само с три лодки и в резултат на масова война между готи и гети, в днешна Украйна трябва да бъдат намирани също много кости, мечове, копия и всякакви други железни артефакти. Такива обаче също няма. Защо готите са избили гетите, пък са решили да станат с даките братя по оръжие, защо и даките си остават в родната земя на север от Дунава, а готите минават моста при Гигена и отиват да се бият и на юг, също остават въпроси без отговор.
2.Твърди се, че са запазени откъслеци от оригиналния превод от Улфила на Библията. Те няма как да са написани на езика на гетите. Още през 1910г. Ганчо Ценов обръща внимание обаче в "Произходът на българите", стр.33, че не е останало нищо в оригинал от Улфила, а всичко е преработен и преведен текст от него. Повече от нормално е, когато една Библия се пренася в район, където не разбират и дума от езика й, тя да бъде и преведена. Няма и нищо открито от Улфила или който и да е гот, открито по нашите земи, написано на език близък до германския, независимо с каква азбука. При това готи у нас са живели от 251г. та чак до Славун през 767г. и не са били никак малко. Спорът по този въпрос е ожесточен и днес, дори с обвинения във фалшификации, тъй като става дума за веществено доказателство, което при доказване би натежало над тонове приказки. Намерен е всъщност само един въпросен препис на библията на Улфила от 4в., който през 1998г е датиран с карбонов анализ от 6 век. Наречен е "Сребърен кодекс"(Codex Argenteus), защото е изписан с букви от злато и сребро. Намиран е на части след 16в., около Есен в Германия, като последния лист е намерен едва през 1970г. Днес се пази в Швеция, като нищо не показва, дали е точно копие на оригинала или е негов превод. Съвсем нормално би било когато Библията на Улфила бива пренесена по тези земи да бъде и преведена, а за езика на готите по нашите земи сравнен с езика на гетите има само някои спекулации и не може да се каже все още нищо сигурно.